Điều chỉnh thời gian gia hạn nộp phí

Trong bối cảnh còn nhiều bất ổn do dịch bệnh Covid-19 gây ra, nhằm góp phần đảm bảo quyền lợi bảo hiểm của Khách hàng không bị gián đoạn trong thời gian khó khăn về tài chính mà Quý khách hàng có thể gặp phải, Công ty sẽ thực hiện điều chỉnh Thời gian gia hạn nộp phí Bảo hiểm từ 60 ngày lên 91 ngày đối với tất cả các hợp đồng bảo hiểm có thời gian gia hạn nộp phí bảo hiểm kết thúc trong tháng 03/2020 và tháng 04/2020.

Công ty tin tưởng rằng việc gia hạn thời hạn nộp phí bảo hiểm nêu trên thể hiện rõ cam kết luôn đồng hành và luôn sẻ chia của Prudential Việt Nam đối với khách hàng.

1

2

3

4

5