CHĂM SÓC
KHÁCH HÀNG CÓ HĐ TỪ 25TR

CHƯƠNG TRÌNH
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 2021 TỪ ĐỘI THIÊN MÃ

Với phương châm hoạt động trên giá trị cốt lõi hàng đầu “Quan tâm nhiều hơn đến khách hàng”, cùng với mong muốn ngày càng gia tăng dịch vụ và sự hài lòng của Khách hàng.
Đội Thiên Mã chính thức triển khai Chương trình chăm sóc Khách hàng 2021 với nội dung cụ thể như sau:

Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/08/2021 cho đến khi có thông báo mới.
Phạm vi áp dụng: Khách hàng được nhận thông tin chế độ phục vụ từ Đội Thiên Mã toàn quốc.
Áp dụng cho khách hàng cá nhân là Bên mua bảo hiểm.

HẠNG MỨC HỘI VIÊN THÂN THIẾT

Khách hàng VIP +

TỔNG PHÍ BẢO HIỂM MỖI NĂM
CỦA NHỮNG HĐ DO CHUYÊN VIÊN ĐỘI THIÊN MÃ TƯ VẤN

Từ 1 triệu

ĐĂNG KÝ
CHỌN QUÀ TẶNG KỶ NIỆM

1

2

3

4

5