Kế hoạch tích lũy

Trang bị kế hoạch bảo vệ tài chính và tích lũy hiệu quả để thực hiện ước mơ và dự định tương lai.

Vì sao chọn
Kế hoạch tích lũy

Giải pháp tích lũy song hành bảo vệ

Xây dựng quỹ tài chính cho nhu cầu chi tiêu và khoản dự phòng trước rủi ro.

Kế hoạch Tích lũy hiệu quả

Tích lũy theo nhu cầu và tình hình tài chính để hoàn thành các dự định.

Chủ động tiết kiệm dễ dàng

Hình thành thói quen tiết kiệm đều đặn, không tạo áp lực tài chính gia đình.
Quỹ học vấn và tài chính đồng hành cùng con qua những cột mốc quan trọng.

Quyền lợi chính

Kế hoạch tài chính an toàn cho quỹ học vấn của con và linh hoạt theo nhu cầu tài chính.

Quyền lợi chính

1

2

3

4

5