QUÀ TẶNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN SẢN PHẨM MỚI

CHƯƠNG TRÌNH
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 2021 TỪ ĐỘI THIÊN MÃ

Với phương châm hoạt động trên giá trị cốt lõi hàng đầu “Quan tâm nhiều hơn đến khách hàng”, cùng với mong muốn ngày càng gia tăng dịch vụ và sự hài lòng của Khách hàng.
Đội Thiên Mã chính thức triển khai Chương trình chăm sóc Khách hàng 2021 với nội dung cụ thể như sau:

Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/08/2021 cho đến khi có thông báo mới.
Phạm vi áp dụng: Khách hàng được nhận thông tin chế độ phục vụ từ Đội Thiên Mã toàn quốc.
Áp dụng dành cho KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ TƯ VẤN SẢN PHẨM MỚI

Quà Tặng Dành Cho
KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ TƯ VẤN SẢN PHẨM MỚI

ĐĂNG KÝ CHỌN QUÀ TẶNG

1

2

3

4

5