Thông tin các Quỹ đầu tư

Tham khảo lãi suất và giá đơn vị Quỹ đầu tư cho các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung và liên kết đơn vị.

Vì sao chọn
Quỹ đầu tư của Prudential

Đầu tư an toàn với lãi suất cam kết từ Quỹ liên kết chung

Nhận được lãi suất hấp dẫn, linh hoạt tích lũy thêm hoặc rút tiền mà không mất phí.

Cơ hội đầu tư hiệu quả để tăng trưởng vốn với Quỹ liên kết đơn vị

Các quỹ liên kết đơn vị được đầu tư vào nhiều hạng mục khác nhau như cổ phiếu, chứng khoán, bất động sản,… tạo ra lợi nhuận hấp dẫn.

Đầu tư chuyên nghiệp với công ty uy tín

Những nhà đầu tư có kinh nghiệm chuyên môn cao từ Công ty quản lý uy tín Eastsprings sẽ quản lý khoản đầu tư một cách hiệu quả.

Các quỹ đầu tư

Quỹ liên kết đơn vị với các danh mục đầu tư đa dạng tạo cơ hội gia tăng tài sản hiệu quả.
Quỹ liên kết chung đầu tư có chiến lược trung và dài hạn, mang lại kết quả ổn định cho nhà đầu tư.
Quỹ tập hợp phí từ các hợp đồng có tham gia chia lại với lợi nhuận thu về được chia cho khách hàng bằng hình thức bảo tức tích lũy và lãi chia cuối hợp đồng.

1

2

3

4

5