Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ

PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI

Giải pháp tài chính với quyền lợi thiết thực, giúp bạn hoàn thành mục tiêu cho từng giai đoạn cuộc sống.

Vì sao chọn?

Đầu tư an toàn và hiệu quả với lãi suất cam kết từ Quỹ liên kết chung

Quyền lợi tử vong do tai nạn từ 200% số tiền bảo hiểm

Hưởng các khoản thưởng duy trì hợp đồng từ 50% - 150% Phí bảo hiểm cơ bản của 1 năm

Được tạm ứng không lãi suất lên đến 50% giá trị tài khoản hợp đồng

Bảo hiểm nhân thọ trọn đời là người bạn đồng hành của nhiều gia đình trong việc hoạch định kế hoạch tài chính cho tương lai vững vàng.

Trong đó, với PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI, người tham gia có cơ hội tích lũy Quỹ tài chính thông qua đầu tư vào Quỹ liên kết chung, nhằm hoàn thành dự định trong tương lai. Sản phẩm giúp khách hàng có thể đầu tư sinh lời hiệu quả, từ đó gia tăng giá trị tài sản, chu toàn cuộc sống ổn định. Đồng thời, bảo vệ tài chính gia đình trước những rủi ro về bệnh hiểm nghèo, tai nạn hay thương tật/tử vong.

Một khởi đầu vững chắc cần một giải pháp tài chính mạnh mẽ. Ngay hôm nay, hãy cùng PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI lập nên bản kế hoạch cuộc đời để tự tin vững bước, tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Chi tiết sản phẩm

Quyền lợi khi kết thúc hợp đồng

100% Giá trị tài khoản hợp đồng

Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản cơ bản; cộng với Giá trị tài khoản tích lũy thêm (nếu có) tính tại thời điểm xảy ra Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Quyền lợi tử vong

Quyền lợi tử vong:

Giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản cơ bản; cộng với Giá trị tài khoản tích lũy thêm (nếu có) tính tại thời điểm tử vong của Người được bảo hiểm.

Quyền lợi tử vong do tai nạn:

Quyền lợi tử vong do tai nạn = Quyền lợi tử vong + 100% STBH

Các quyền lợi khác

Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng:

• 150% Phí bảo hiểm cơ bản của 1 năm HĐ vào năm hợp đồng thứ 10. • 100% Phí bảo hiểm cơ bản của 1 năm HĐ vào năm hợp đồng thứ 13. • 50% Phí bảo hiểm cơ bản của 1 năm HĐ vào năm hợp đồng thứ 16 và mỗi 3 năm sau đó. Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng sẽ được tự động cộng vào Giá trị tài khoản tích lũy thêm.

Quyền lợi đầu tư:

Được hưởng lãi suất đầu tư do Prudential công bố nhưng không thấp hơn mức lãi suất cam kết trong suốt Thời hạn hợp đồng.

Quyền lợi đảm bảo gia tăng số tiền bảo hiểm (STBH):

Miễn thẩm định sức khỏe khi tăng STBH trong vòng 90 ngày kể từ ngày phát sinh một trong các sự kiện sau với người được bảo hiểm : • Kết hôn; • Sinh con/ Nhận con nuôi • Con bắt đầu học cấp 1 – 2 – 3 – Đại học

Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo

Quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối:

Nhận trước khoản tạm ứng không tính lãi lên đến 50% giá trị tài khoản hợp đồng (GTTKHĐ) nhưng không vượt quá 500 triệu đồng khi NĐBH bị chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối. Thời hạn tạm ứng tối đa là 6 tháng.

Độ tuổi tham gia

Từ 0 – 65 tuổi

Tuổi tối đa khi kết thúc HĐ

100 tuổi

Thời hạn hợp đồng

Tối đa 100 năm

Thời hạn đóng phí

Bằng thời hạn hợp đồng

Phục vụ nhu cầu

Thiết lập kế hoạch tài chính linh hoạt và an toàn trước các rủi ro

 

Lưu ý: Tất cả các đặc tính và quyền lợi BH của sp được liệt kê tại văn bản này chỉ mang tính tóm lược và chỉ có giá trị tham khảo. Tất cả các quyền lợi và điều kiện tương ứng sẽ được thực hiện theo các quy định tại Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm do BTC phê duyệt.

a. Loại trừ trường hợp Tử vong:

 • Tự tử, dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí, trong vòng 24 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng, hoặc ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy ngày nào đến sau; hoặc
 • Nhiễm HIV; bị AIDS và/hoặc những bệnh liên quan đến AIDS; hoặc
 • Tử vong do bị thi hành án tử hình; hoặc
 • Hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm và/hoặc Người nhận quyền lợi bảo hiểm.

 

b. Loại trừ trường hợp Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn:

 • Tình trạng thương tật toàn bộ và vĩnh viễn của Người được bảo hiểm đã xảy ra trước ngày hiệu lực hợp đồng, hoặc trước ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất; tùy ngày nào đến sau; hoặc
 • Tình trạng Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn của Người được bảo hiểm phát sinh từ: 

     + Tự tử không thành dẫn đến Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hay tự gây thương tích của Người được bảo hiểm, dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí; hoặc
     + Tham gia các hoạt động hàng không, trừ khi với tư cách là hành khách trên các chuyến bay dân dụng; hoặc
     + Hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm và/hoặc người nhận quyền lợi bảo hiểm.

c. Loại trừ trường hợp Bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối: 
Prudential sẽ không chi trả quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối nếu các dấu hiệu hay triệu chứng: 

 • Phát sinh từ:

  + Tự tử không thành hay tự gây thương tích của Người đươc bảo hiểm, dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí; hoặc

  + Sử dụng trái phép chất ma túy, chất kích thích (ngoại trừ việc sử dụng các loại thuốc dựa trên đơn thuốc của bác sĩ có thẩm quyền).

   

 • Xảy ra trên bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS.

 

d. Loại trừ trường hợp Tử vong do tai nạn cho sự kiện tử vong có liên quan đến:

 • Chiến tranh (có tuyên bố hay không tuyên bố), các hành động hiếu chiến, nổi loạn, rối loạn dân sự hoặc bạo động; hoặc 

 • Bị tác động bởi việc sử dụng các chất gây nghiện, thuốc điều trị tâm thần, rượu, chất độc, khí ga, các hoạt chất tương tự hoặc ma túy, trừ trường hợp có chỉ định của bác sĩ và việc ảnh hưởng này là nguyên nhân gây ra tai nạn; hoặc
 • Tự tử, hoặc tự gây thương tích cho bản thân của Người được bảo hiểm dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí; hoặc
 • Hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm và/hoặc người nhận quyền lợi bảo hiểm, những hành động gây nguy hiểm trừ khi cố gắng cứu sống tính mạng con người; hoặc
 • Tham gia vào các hoạt động nguy hiểm của Người được bảo hiểm như lặn có bình khí nén, nhảy cầu, leo núi, đua xe dưới mọi hình thức, diều lượn, khinh khí cầu, nhảy dù; hoặc
 • Tham gia vào các hoạt động thể thao chuyên nghiệp; hoặc
 • Tham gia các hoạt động hàng không, trừ khi với tư cách là hành khách trên các chuyến bay dân dụng.

 

Các Quy định tại đây chỉ mang tính chất tham khảo. Chi tiết về các Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm được quy định cụ thể trong Quy tắc, Điều khoản của sản phẩm.

Các sản phẩm
bảo hiểm bổ trợ

Giải pháp chăm sóc sức khỏe và chi trả chi phí y tế thực tế.
Giải pháp bảo vệ trước rủi ro tai nạn dành cho trẻ em.
Giải pháp bảo vệ tài chính trước rủi ro bệnh hiểm nghèo dành cho trẻ em.
Giải pháp hỗ trợ đóng phí trong tương lai nếu không may mắc bệnh hiểm nghèo.
Giải pháp bảo vệ lên đến 77 bệnh hiểm nghèo.
Giải pháp bảo vệ ưu việt giúp giảm gánh nặng về chi phí y tế và toàn tâm chăm sóc gia đình.
Giải pháp chăm sóc sức khỏe với nhiều quyền lợi thiết thực.
Gia tăng bảo vệ tài chính cho gia đình trước rủi ro tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn.
Giải pháp bảo vệ tài chính trước rủi ro tử vong và tàn tật do tai nạn.
Miễn phí đóng tương lai nếu không may tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn.

1

2

3

4

5