Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ

Bảo hiểm Miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo

Giải pháp hỗ trợ đóng phí trong tương lai nếu không may mắc bệnh hiểm nghèo.

Vì sao chọn?

Quyền lợi miễn đóng phí khi mắc phải bệnh hiểm nghèo

Danh mục bảo vệ rộng lên đến 52 bệnh hiểm nghèo

Khi tham gia các sản phẩm bảo hiểm chính của Prudential, đừng quên lựa chọn Bảo hiểm Miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo – một sản phẩm bảo hiểm bổ trợ cần thiết cho cuộc sống hiện đại.

Nếu chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo, tất cả nguồn tài chính đều tập trung cho việc điều trị bệnh thì giải pháp nào hỗ trợ thực hiện những kế hoạch khác trong cuộc sống? Hãy tham gia sản phẩm Bảo hiểm Miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo như giải pháp tối ưu hỗ trợ miễn đóng phí sản phẩm bảo hiểm chính nếu người tham gia bị chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo. Như vậy trong hoàn cảnh khó khăn nhất của cuộc sống, hợp đồng bảo hiểm vẫn tiếp tục duy trì, mọi quyền lợi vẫn được đảm bảo một cách trọn vẹn, giúp người được bảo hiểm an tâm chữa trị bệnh.

Với sự hỗ trợ của Bảo hiểm Miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo đi kèm với sản phẩm chính, người tham gia sẽ được bảo vệ toàn diện ngay cả khi rủi ro bệnh hiểm nghèo xảy tới.

Chi tiết sản phẩm

Miễn đóng phí của hợp đồng bảo hiểm (không bao gồm phí bảo hiểm tích lũy thêm – nếu có) trong tương lai cho đến cuối Thời hạn hợp đồng của sản phẩm bổ trợ này nếu Người được bảo hiểm của sản phẩm này bị chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo. Đồng thời, toàn bộ các quyền lợi bảo hiểm của Hợp đồng vẫn được đảm bảo chi trả theo Quy tắc, Điều khoản sản phẩm.

Tất cả các đặc tính và quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm được liệt kê tại văn bản này chỉ mang tính tóm lược và chỉ có giá trị tham khảo. Tất cả các quyền lợi và điều kiện tương ứng sẽ được thực hiện theo các quy định tại Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm do Bộ Tài chính phê duyệt.

Độ tuổi tham gia

6 – 70 tuổi

Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 80 tuổi

80 tuổi

Thời hạn hợp đồng

5 – 30 năm

Thời hạn đóng phí

Bằng thời hạn hợp đồng

Phục vụ nhu cầu

Miễn đóng phí trong tương lai nếu không may mắc bệnh hiểm nghèo

Loại trừ theo Tình trạng tồn tại trước hoặc trong Thời hạn loại trừ:

Prudential sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu các dấu hiệu hay triệu chứng của Bệnh hiểm nghèo xuất hiện:

 • Trước Ngày hiệu lực sản phẩm bảo hiểm bổ trợ hoặc Ngày khôi phục hiệu lực sản phẩm bảo hiểm bổ trợ gần nhất, tùy trường hợp nào xảy ra sau; hoặc
 • Trong vòng 90 ngày kể từ Ngày hiệu lực sản phẩm bảo hiểm bổ trợ hay Ngày khôi phục hiệu lực sản phẩm bảo hiểm bổ trợ gần nhất, tùy trường hợp nào xảy ra sau, cho dù chưa có chẩn đoán Bệnh hiểm nghèo (ngoại trừ trường hợp Bệnh hiểm nghèo là hậu quả của Tai nạn và Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc Bệnh hiểm nghèo trong vòng 90 ngày kể từ ngày xảy ra Tai nạn).

 

Các trường hợp loại trừ khác:

Prudential sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm theo quy định nếu Người được bảo hiểm mắc Bệnh hiểm nghèo là kết quả trực tiếp của việc:

 • Tự tử, hoặc tự gây thương tích cho bản thân của Người được bảo hiểm dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí trong thời gian 2 năm kể từ Ngày hiệu lực sản phẩm bảo hiểm bổ trợ hay Ngày khôi phục hiệu lực sản phẩm bảo hiểm bổ trợ gần nhất, tùy trường hợp nào xảy ra sau; hoặc
 • Nhiễm HIV; bị AIDS và/hoặc những bệnh liên quan đến AIDS, trừ trường hợp nhiễm HIV do nghề nghiệp và nhiễm HIV do truyền máu được quy định tại Phụ lục của Quy tắc, Điều khoản sản phẩm ; hoặc
 • Bất kỳ các bệnh bẩm sinh đối với trẻ em từ 15 tuổi trở xuống không được liệt kê trong danh sách Bệnh hiểm nghèo tại Phụ lục của Quy tắc, Điều khoản sản phẩm; hoặc
 • Phạm tội (theo kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm và/hoặc người nhận quyền lợi bảo hiểm; hoặc
 • Bị tác động bởi việc sử dụng các chất gây nghiện, thuốc điều trị tâm thần, rượu, chất độc, khí ga, các hoạt chất tương tự hoặc ma túy, trừ trường hợp có chỉ định của Bác sĩ; hoặc
 • Tham gia các hoạt động hàng không, trừ khi với tư cách là hành khách trên các chuyến bay dân dụng; hoặc
 • Chiến tranh (có tuyên bố hay không tuyên bố), các hành động hiếu chiến, nổi loạn, rối loạn dân sự hoặc bạo động; hoặc
 • Tham gia các hoạt động nguy hiểm của Người được bảo hiểm như lặn có bình khí nén, nhảy bungee, leo núi, đua xe dưới mọi hình thức, diều lượn, khinh khí cầu, nhảy dù; hoặc
 • Bất kỳ sự kiện nào làm phát sinh yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm do hành động cố ý của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm và/hoặc người nhận quyền lợi bảo hiểm.

 

Các Quy định tại đây chỉ mang tính chất tham khảo. Chi tiết về các Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm được quy định cụ thể trong Quy tắc, Điều khoản sản phẩm.

1

2

3

4

5