Trần Thị Hoài Phương
 • Kế toán trưởng
 • 0905963359
 • hoaiphuong.nst@gmail.com

Trần Thị Hoài Phương

Kinh nghiệm làm việc:

T5-2014 -> đến nay: Kế toán trưởng Công Ty TNHH MTV Đại Lý Bảo Hiểm GL

Mô tả công việc –  Trách nhiệm chính

 1. Nhận các phiếu nhu cầu Nhân sự của các bộ phận.
 2. Đảm bảo nghiệp vụ kế toán sổ sách, thuế, hóa đơn VP
 3. Thực hiện đúng quy trình tuyển dụng và chấm công của nhân viên và Core. Quy trình nghỉ việc, lương, và các chế độ, điều động, bổ nhiệm,….
 4. Lưu giữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện các thủ tục, chính sách nhân sự.
 5. Theo dõi việc chấm công.
 6. Trực tiếp nhập số lượng Công, lương cơ bản, thưởng,….trình duyệt lương, làm thêm ngoài giờ GĐ duyệt.
 7. Lưu giữ hồ sơ của ứng viên, nhân viên, Cord chuyên nghiệp.
 8. Đảm bảo hồ sơ nhân viên đầy đủ theo quy định của pháp luật và quy định CTy.
 9. Cập nhật các tài liệu, hồ sơ liên quan đến quá trình thực hiện công việc của nhân viên như hồ sơ đào tạo, đánh giá, cung cấp tài sản – công cụ – dụng cụ bảo hộ.
 10. Đảm bảo thủ tục đăng ký lao động, thủ tục liên quan đến thủ tục BHXH, Y tế.
 11. Chịu trách nhiệm hỗ trợ về lao động, hành chính.
 12. Quản lý biểu mẫu, tài liệu của Cty, quản lý kiểm soát VP phẩm, Quà.
 13. Quản lý các hoạt động bảo trì, bảo vệ CTy bằng việc kiểm soát quan Trưởng phòng hành chính.
 14. Quản lý các máy móc, dụng cụ thuộc VP Cty.
 15. Điều phối thực hiện công tác hành chính của VP