Nguyễn Thị Xuân Thảo

Tôi là Nguyễn Thị Xuân Thảo, hiện là nhân viên chăm sóc KH Prudential Gia Lai,
Bản thân đã gắn bó với công việc của từ năm 2010.
Công việc của tôi là hỗ trợ cho Khách Hàng đến tại trung tâm phục vụ thực hiện giao dịch như: Nộp phí định kỳ, điều chỉnh thông tin hợp đồng, tạm ứng giá trị hoàn lại, nhận quyền lợi định kỳ – đáo hạn, giải quyết quyền lợi và hỗ trợ giải đáp thắc mắc của Khách Hàng về hợp đồng.
Với phương châm “Chuyên nghiệp, đạo đức, trung thực và tận tâm” – chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn một cách tốt nhất khi đến ĐỘI THIÊN MÃ của Prudential.

Hãy liên hệ tôi khi cần hỗ trợ hợp đồng: 0269.3715.165

1

2

3

4

5