Nguyễn Thị Thảo Vy

Tôi là Thảo Vy, hiện là nhân viên của Đội Thiên Mã Prudential Gia Lai. Tôi đã gắn bó với công việc hiện tại được 04 năm.

Công việc hằng ngày của tôi là:

  • Cập nhật thu hồi phiếu thu, HS YCBH cho đại lý
  • Kiểm tra hợp đồng ấn phẩm
  • Chi tiền cho khách hàng
  • Scan hồ sơ, các loại PYC
  • Thực hiện quy trình BOP & OB
  • Hỗ trợ thu phí, giải đáp thắc mắc của Khách hàng

Thực hiện phương châm làm việc của đội thiên mã: “Chuyên nghiệp, đạo đức, trung thực, tận tâm”. Hãy đến với chúng tôi  Đội Thiên Mã Prudential để được hỗ trợ và phục vụ tốt nhất.

 

1

2

3

4

5