Huỳnh Minh Thiện
  • Chuyên viên tư vấn và hỗ trợ khách hàng
  • 0935.090.892 - 09353.964.668
  • ...

Với phương châm đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu thì chúng tôi có một chế độ chăm sóc khách hàng dành riêng cho khách hàng tham gia Prudential thông qua Đội Thiên Mã tư vấn và hỗ trợ”. Đây là chia sẻ từ anh Huỳnh Minh Thiện – thành viên Đội Thiên Mã.